Sitemap

Nếu bạn có các câu hỏi liên quan đến trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ ngay với Bác sĩ hoặc Cơ sở cấp cứu. Nếu bạn có ghi nhận bất kỳ tác dụng ngoại ý nào nghi do sử dụng sản phẩm Enterogermina, vui lòng liên hệ ngay với Bác sĩ hay Dược sĩ để được tư vấn và gửi email đến địa chỉ: CHCPVVietnam@sanofi.com. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc Y khoa nào, vui lòng liên hệ ngay với Bác sĩ hay Dược sĩ để được tư vấn và gửi email tại đây.